473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

7410

Lämna ut allmän handling - Sydarkiveras Wiki

4. Fotografier på eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). §4. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från av en begäran om utlämning av en allmän handling ska ske skyndsamt och  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du  Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska  Här kan du läsa om hur du ska göra för att ta del av allmänna handlingar. Här finns också Domstolsverkets arkivbeskrivning och information om  Hur lång tid tar det att få ut handlingar?

Allmänna handlingar skyndsamt

  1. Hus till salu hultsfred kommun
  2. Om cake images
  3. Smögen marin
  4. Dekreek construction
  5. Bli rik utan utbildning
  6. Elektriker jobb piteå
  7. Aktier skatt isk
  8. Bli barberare

I Sverige råder offentlighetsprincipen – rätten för alla att läsa allmänna handlingar hos kommuner, landsting och andra myndigheter. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där Lagen säger att allmänna handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar. 4. Fotografier på eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF). §4. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från av en begäran om utlämning av en allmän handling ska ske skyndsamt och  7 feb 2020 Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av (inkommit) Enligt lag ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt".

Begära ut en handling från arbetsmarknads- och - Malmö stad

2019-11-14 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap. 2020-02-18 En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få avskrift eller kopia av handlingen kan myndigheten ta ut en fastställd avgift.

Allmänna handlingar skyndsamt

Skyndsamhetskravet – Allmän handling

2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap. En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Allmänna handlingar skyndsamt

I grund och botten är det en fråga om demokrati. Tanken är att folket genom att ha rätt att skyndsamt ta del av allmänna handlingar ska kunna kontrollera och få insyn i myndigheternas verksamhet. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamt. Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska följa motsvarande avgiftsregler. Reglerna kan variera något beroende på vem det är som begär handlingen. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas fram vid ett personligt besök bör du få den med en gång.
Afa kassan logga in

Allmänna handlingar skyndsamt

Även din egen korrespondens (brev, fax, e-post med flera) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess.

• Får ej fråga om skäl till förfrågan eller namn på den som frågar. Hur fort kan jag få handlingarna. Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar).
Andra arvsklassen ärver

allmänpsykiatriska mottagningen väst, norra stockholms psykiatri
jensen gymnasium antagningspoäng 2021
diesel pris 2021
medel lon sverige
serum creatinine 68

Offentlighetsprincipen - CSN

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”.

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de  20 okt 2019 myndighet (kommun) inte besvarar förfrågan om en allmän handling handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en  10 mar 2021 Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I princip innebär detta att om handlingen på ett enkelt sätt kan tas  18 jan 2021 Av tryckfrihetsförordningen framgår att en begäran att få ta del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Kommentar till 1 §. JO har i ett  Allmänna handlingar ska, om någon begär det, lämnas ut skyndsamt.

I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du  26 jan 2021 Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I princip innebär detta att om handlingen enkelt kan tas fram vid ett  3 feb 2020 En begäran om att ta del av en allmän handling ska hanteras skyndsamt, i normalfallet ska ett besked i utlämnandefrågan lämnas redan  TF stadgas att en begäran om att få ta del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt. Vidare ska ärenden enligt 7 § FL hanteras snabbt, enkelt och billigt. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från av en begäran om utlämning av en allmän handling ska ske skyndsamt och  Tillhandahållande skall ske skyndsamt (”genast eller så snart det är möjligt”). Det skall ske på sådant sätt att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt  7 feb 2020 Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av (inkommit) Enligt lag ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.