Nyhet Regeringen aviserar om kommande lagändringar för

4608

2021 - spelprevention.se - Folkhälsomyndigheten

Allt för att bl a öka takten i klimatomställningen, förbättra företagens villkor och konkurrenskraft, se till att människor ska få mer kvar i plånboken och – inte minst – stärka välfärden. Regeringens proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade Prop. regler inom sjukförsäkringen 2020/21:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2021 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Totalförsvaret 2021-2025. Regeringens proposition 2020/21:30. Totalförsvaret. 2021–2025.

Regeringens propositioner 2021

  1. Sömmerska utbildning stockholm
  2. Modell anorexia

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 2021-04-06 1 day ago Regeringens proposition 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende Prop. alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin 2020/21:132 samt spel om pengar 20212025 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2 i propositionen. Expansionsfondsskatten för enskild firma följer skattenivån för bolagsskatten. Till skillnad från den stegvisa sänkningen av bolagsskatten sker sänkningen av expansionsfondsskatten i ett enda steg år 2021. Läs mer i regeringens proposition Nya skatteregler för företagssektorn.

Intressant ur budgetpropositionen 2021 - Tågföretagen

13 jan. 2021 — Strax före jul kom den forskningspolitiska propositionen som innebär en kraftig förstärkning av svensk forskning.

Regeringens propositioner 2021

Åtgärder i budgetpropositionen - OMEV: Omvärldsanalys

I budgeten framgår att många av förslagen har en nära koppling till främjandet  När regeringen den 15 september i ett pressmeddelande i samband med budgetpropositionen för 2021 presenterade större delen av de förslag till  21 sep. 2020 — Regeringen avser att återkomma under 2020 med ett förslag som kan träda ikraft 1 januari 2021. En tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster  22 sep. 2020 — Unionens kommentar till budgetproposition för 2021. Av: Unionen Opinion.

Regeringens propositioner 2021

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter. Årets budgetproposition för 2021 lades fram 21 september. Budgetpropositionen är starkt präglad av coronapandemin och den ekonomiska krisen. 16 dec. 2020 — En del av ändringarna är sådana lagändringar i regeringens propositioner som ännu inte har behandlats i riksdagen. Nyheten uppdateras när  PUBLICERAT: 2021-01-21. ANDTS-strategin är regeringens strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.
Övningsköra leasad bil

Regeringens propositioner 2021

alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin 2020/21:132 samt spel om pengar 20212025 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Regeringens förslag till ny  Propositionsförteckning våren 2021 Publicerad 12 januari 2021 Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet.
Morgonstudion svt kontakt

skatteverket deklaration adress
kurator lediga jobb
folkuniversitetet kurser stockholm
radiofarmaka wikipedia
mc mellan

Dokument & lagar - Riksdagen

Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2021 under återstoden av riksmötet. Budgetpropositionen för 2021. Publicerad 21 september 2020. Den 21 september 2020 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2021 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.

Regeringen drar tillbaka förslag om organdonation

Stockholm den 10 mars 2021 Stefan Löfven Lena Micko (Finansdepartementet) 2021-03-23 · 06 april 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset, Prop. 2020/21:166 Regeringens proposition 2020/21:166 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda Prop. ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 2020/21:166 företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. 2021-04-06 · 06 april 2021. Barn som bevittnar brott. Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn.

För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om  Regeringens proposition: Ny ersättning till företag för stängning av kundlokaler. Arbets- och näringsministeriet. 18.3.2021 13.54. Pressmeddelande.