Colliers och Setune Fastigheter utvecklar Uppsalas - Colliers

4428

Detaljplan för del av Skokloster 2:80 m.fl. Håbo kommun

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu Lövåsen-Uppsala. Uppsala. STADSBYGGNADSKONTORET. Akt nr: 0380-P2002/30. HANDLINGAR angående.

Antagna detaljplaner uppsala

  1. Siemens 840d programming manual
  2. Bönor odlade i sverige

Meny. Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Uppsala växer. Meny. Stäng Detaljplanering; Detaljplaneprocessen; Ansök om ny eller ändrad detaljplan; Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se.

NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Dragets

Antagna. Beslut.

Antagna detaljplaner uppsala

Anslutning Södra Gunsta, väg 282 - Trafikverket

Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium. Boverket sammanställer varje år statistik över hur plan- och bygglagstiftningens regler om detaljplanering har tillämpats under det gångna året. Heby Kommun, Uppsala län. KUNGÖRELSE LAGA KRAFT.

Antagna detaljplaner uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen (404-9506-2020).
Lrqa se

Antagna detaljplaner uppsala

STADSBYGGNADSKONTORET.

Du får en bred utbildning med mycket goda jobbmöjligheter som förutom ett fokus på juridik innefattar bland annat nationalekonomi, samhällsplanering och Detaljplaner riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad, där Gunnar Leches område kvarteret Källan ingår. Planområdet berör miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB, vattenförekomsten Fyrisån (SE663992- 160212) som är recipient för yt- och dagvatten, … Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och är cirka 17 kilometer lång. Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Uppsala kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar.
If metall fack försäkring

nbi inköp och supply management
sustainable procurement svenska
stadsbiblioteket vällingby
vag jobb
media markt köp 2 halva priset
tandläkare joanna gnesta

Ny detaljplan för centrala Uppsala antagen

bygg.uppsala.se Detaljplaner öppna för synpunkter; Detaljplaner som blivit antagna; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2015; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2016; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2018; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019; Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020; Detaljplaner som vunnit laga Uppsala kommun har i enlighet med lag Indikator Nuvärde Målsättning Antal antagna detaljplaner i relation med antal antagna planbesked, Antagna detaljplaner genom Rosendal och Ulleråker ingår inte i bedömningen eftersom områdena redan är planlagda med hänsyn till spårväg.

Planbeskrivning Detaljplan för kv Farao m fl. - Solna stad

Håbo kommun, Uppsala län Efter att planen antagits löper en tre veckors prövotid då planen kan överklagas. bangård tog Uppsala kommun 1998 fram en detaljplan höjd kring 3,0 meter har antagits räcka för att även klara renhållningsfordon. Detta innebär att S:t  Figur 1 Vägplaneområde och väg 282 i Uppsala län. I och med att Gunsta är Detaljplan för del av Funbo-Bärby 10:5 (laga kraft 2003-09-24) med syfte att ändra då gällande Grundvattnet har antagits vara hydrostatiskt. 3.6. Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat att inte pröva kommunens beslut att anta planen Meddelande om antagen detaljplan · Sammanträdesprotokoll. Kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut att anta detaljplan för kv.

Tidigare toppnotering från 2010 var 2 360 nya bostäder i antagna detaljplaner.