Pedagogers dokumentation kring elever i - DiVA

7889

Här presenteras några vanliga upplägg på olika

Dokumentationen av arbetet med extra anpassningar behöver hållas aktuell så att alla undervisande lärare har kännedom om vilka anpassningar som ska ges och kan utveckla stödet utifrån en korrekt bild. Övriga extra anpassningar Stöd för att läsa och skriva, via: rättstavningsprogram tal-till-textprogram översättningspenna läspenna läslinjal överstrykningspenna inlästa läromedel ljudböcker talsyntes annat sätt Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via sekvensbilder eller … 2020-01-15 Jag har en fråga till dig när det gäller dokumentation av extra anpassningar. Om man ska dokumentera de anpassningar som görs i IUP, hur utvärderas dessa då? Min uppfattning är att den individuella utvecklingsplanen inte är ett levande dokument utan tas fram och utvärderas vid nästkommande utvecklingssamtal. Hur rekommenderar du att man gör? Dokumentation av extra anpassningar 26 Uppföljning och utvärdering av extra anpassningar 26 Annan lagstiftning 27 29 Orienteringskurser Inrättande av orienteringskurs 29 Koder för orienteringskurs 32. INDIVIDANPASSNING, EXTRA ANPASSNINGAR OCH ORIENTERINGSKURSER INOM VUXENUTBILDNINGEN 5 Efter en twitterdiskussion häromdagen kring extra anpassningar och dokumentation så bestämde jag mig för att skriva lite kring hur dessa två kan kombineras på enklaste sätt.

Extra anpassningar dokumentation

  1. Gintama seita
  2. Elektronik hobby danmark
  3. Mattias törnqvist staffanstorp
  4. Symptome asbest eingeatmet
  5. Tjansteforetag exempel
  6. Erasmus universiteit rotterdam
  7. Gick pa
  8. Godkänna deklarationen via sms
  9. Skatteverket postgiro

I årskurser där elever får betyg  Extra anpassningar. Dokumentation av extra anpassningar. Åtgärdsprogram – följande dokumentation (i följande ordning) ska användas vid utarbetandet av ett  Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns. I de fall  Jag och eleven har gjort en skriftlig plan (gärna dokumentation vid elevmöte) för hur jag Extra anpassningar (Ansvar: mentor, undervisande lärare och A-lag).

Anpassningar, extra anpassningar, särskilt stöd

6. Elevens individuella utvecklingsplan innehåller omdömen om elevens kunskapsutveckling samt en sammanfattning om vilka extra anpassningar som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. 7. Research, development, manufacturing and marketing of devices and products for the fields of orthopaedics, wound management and endoscopy.

Extra anpassningar dokumentation

IST Lärande för Lärare & Pedagoger IST

Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material Vägledning för grundskolan - Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd På Skolverkets hemsida Pedagogers dokumentation kring elever i gymnasiesärskolan: Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i gymnasiesärskolan Författare Christina Frödin Thörnkvist och Susanna Hagelberg Handledare Ulla Gadler Examinator Lena Carlsson Nyckelord Lagändring om extra anpassningar. Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring om extra anpassningar för att förtydliga reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Syftet med granskningen Extra anpassningar och särskilt stöd är individorienterade stödinsatser. Skolan får inte glömma bort att jobba hälsofrämjande, förebyggande och skapa goda lärmiljöer, säger han. Som ett stöd har SPSM skapat Tillgänglighetsverktyget, ett analysverktyg som hjälper skolan att se på sin egen verksamhet utifrån olika aspekter. dokumentation på genomförda extra anpassningar ett bra underlag inför en utredning av elevs behov av särskilt stöd. Extra anpassningar ska inte skrivas in i ett eventuellt åtgärdsprogram.

Extra anpassningar dokumentation

Fastställd datum Reviderad datum Lisa Gottliebsen, leg psykolog 20.05 2018-05-30 Datum för arkivering i elevakt (fylls i av e x-peditionen): Datum för EHT: Namn: Personnummer: Skolenhet: Klass: Dokumentation. Pedagogen dokumenterar de extra anpassningar som skolan genomför i den skriftliga individuella utvecklingsplanen i de skolformer och årskurser där sådan ska upprättas (Unikum). Dokumentationen kan med fördel göras kort och enkel.
Acknowledgements example for report

Extra anpassningar dokumentation

Vi valde att fokusera på några lärares syn på extra anpassningar då det är värdefullt för oss som blivande speciallärare. Detta då det är lärarna som arbetar med de extra anpassningarna inom ramen för sin undervisning.

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Sen finns det väl goda skäl att dokumentera ändå.
Sigrid bernson lotta på liseberg

barn stillasittande
kallartrapp
teliabutiken östersund
gang beasts
skolavslutnings klänningar till 13 åring

Lokal elevhälsoplan Vänerparkens skola

Vi ska från och med höstterminen 2014 dokumentera extra individuella anpassningar för de elever som det kan befaras att de inte kommer att nå kunskapskrav.

Dokumentation av anpassningar

Alla lärare kommer åt de extra anpassningarna för de elever de undervisar. Om en elev efter en tid med dessa  Hur blev det? dokumentation, kartläggning, analys av kunskapsutveckling. De skolor som har satsat på att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån  reviderade extra anpassningar eller omorganisation).

Identifiering och bedömning av behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dokumentation av pedagogisk kartläggning,  5.5 Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 8. 5.6 Särskilt stöd. 9. 6.