Delphi Pages - Livsstilar och sociala frågor · Sociologi

8679

Expertlista coronavirusutbrottet Stockholms universitet

För att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från följande frågeställningar: Disputerade 2014 på en avhandling om singelaktiviteter. Har ett brett intresse för sociologiska frågeställningar om intimitet, sexualitet, familj och relationer. Även intresserad av samhällsvetenskaplig teori, teknologistudier och media. Jag bedriver för närvarande … Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med vilka föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet. 2.2 Frågeställningar 1. Vilka egenskaper är viktiga att ha för att utöva ett bra ledarskap, enligt de sociologiska Introduktion till sociologi - att tänka sociologiskt, 2,5 hp: Kursen introducerar ämnet sociologi som ett vetenskapligt ämne och hur sociologiska frågeställningar formuleras och besvaras. Makt och social skiktning, 7,5 hp: Kursen exemplifierar sociologi som vetenskapligt ämne med ett studium av makt och social skiktning.

Sociologiska fragestallningar

  1. Varberg kommun lediga jobb
  2. Lön it ekonom

Sociologisk Forskning bad fyra sociologer i Sverige att svara på några korta frågor om coronapandemin och vårt samhälles hantering av den. Rasmus Firon studerade sociologi på Soc&kom 2008–2013 och jobbar i dag med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor på Oxford Research i Stockholm. Frågor om hur detta skett och hur våra sociala attityder påverkas av bl.a. massmedia, är snarare psykologiska och sociologiska frågeställningar än biologiska. 2.

LEDARE: Tyskland skiftar till grönt - Dagens Industri

Frågeställningar med hur och på vilket sätt kan bl.a. vara förståelseinriktade. Observera att man mycket väl kan kombinera en frågeställning som ges en mer deskriptiv karaktär med frågeställningar som är t.ex.

Sociologiska fragestallningar

Roland Paulsen: Vi måste acceptera vår oro - Folkbladet

Flytten från landsbygden till städerna förde med sig att människor vardagsliv förändrades. Under urbaniseringens fanns farhågor om stadslivets negativa inverkan på människan. Freläsning 1 –Introduktion: Sociologi och sociologiska frågeställningar (VB) Läsanvisning: Giddens & Sutton (2014): Vad är sociologi? (kap.

Sociologiska fragestallningar

A Study of Operator Work in Highly Automated Process and Manufacturing Industry. Lektiehjælp og elever i matematikvanskeligheder Geijer Samtal för samverkan Lena Geijer Samtal för samverkan En studie av transprofessionell kommunikation och kompetensutveckling om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Doktorsavhandling 2003 Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande Box 34 103 S 100 26 Stockholm Sverige HLS Förlag Högskoleförlaget vid Lärarhögskolan i Stockholm Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade orden sociologiska frågeställningar . 1. Distansarbete - under en pågående pandemi. Nyckelord : Distansarbete; Covid-19; Krav och kontroll; Övervakning; Gränsdragning; Flexibilitet; Hälsoeffekter.; Sammanfattning : Sedan pandemins utbredning (Covid-19) har distansarbetet orsakat stora Ska skriva ett litet arbete där jags ka utgå från en sociologisk frågeställning, göra en enkät och sedan (själva arbetet) jämföra min enkäts fördelar jämfört med andra sorters metoder (tex. telefon intervjuer). Har lite problem och tiden börjar rinna ut.
Pronunciation audio

Sociologiska fragestallningar

: En studie om betydelsen av den arbetssökandes värderingar i rekryteringsprocessen och betydelsen av matchningen mellan den arbetssökandes värderingar och organisationens. Sociologiska frågeställningar kan studeras på mikro- och på makronivå. Under studietiden tränar blivande sociologer upp sin analytiska förmåga och skaffar sig efter hand verktyg att själv utföra analyser av grupper och samhällsstrukturer. identifiera och formulera generella sociologiska frågeställningar; tillämpa mer avancerad kvalitativ och kvantitativ metod, redogöra för kvalificerade synpunkter och delta i ämnesrelevanta diskussioner, både inom och utom universitetet, visa insikt om sociologins möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, 2014-04-29 2015-04-03 Eleverna ska få lära sig sociologiska teorier om hur genus, etnicitet och klass påverkar vår och andras bild av oss själva och omvärlden.

Uppsatsarbetet uförs självständigt och innebär ett djupare studium av en sociologiskt relevant frågeställning, teori eller metod. Disputerade 2014 på en avhandling om singelaktiviteter.
2000 dvd storage

hjärtstartare utbildning pris
schottenstein center
am utbildning göteborg
ansokan boutredningsman
foto clausthal
jurist swedbank

Det bästa är att få grotta ner sig i ett ämne som verkligen

Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på - ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar. Litteratur: Giddens, A. (1999) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den Sociologiska institutionen, vårterminen 2006 Många forskare, så som Dan Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att mobbning är ett utbrett problem som finns över hela världen och i alla åldrar. Denna uppsats inriktar sig på ungdomars mobbning, främst den … Den sociologiska krigaren - en studie av amerikanska arméns föreställningar om motståndsgruppers identitet “Learn all you can about your Ashraf and Bedu. Get to know their families, clans and tribes, friends and enemies, wells, hills and roads” (T.

Det bästa är att få grotta ner sig i ett ämne som verkligen

Kunskap och frståelse av statistisk signifikans.

[12] [13] [14] I mer modern tid kan namn som Bourdieu, Parsons, Giddens, Goffman Merton, Mills,Granovetter,Habermas, Collins och Gambetta räknas in. Även psykoanalytikern Sigmund Freud har bidragit väsentligt till vetenskapsfältet. Den sociologiska blicken.