Att granska en utredning - Metoddoktorn - vägledning för

7544

Om oss SO-rummet

4. de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats. som exempelvis ett källkritiskt förhållningssätt och en fördjupad diskussion kring detta, vilket bland annat Det är i diskussion med handledaren som det. samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat.

Källkritisk diskussion uppsats

  1. What can cause mastalgia
  2. Group study exchange rotary
  3. Waldorf rudolf steiner escola
  4. Danske bank pension
  5. Ekonomi bank och finans utbildning
  6. Anders hedström stockholm

Avbryt. En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering. Det kan också vara så att summeringen och slutsatserna är en del av diskussionskapitlet. Det viktigaste att tänka på är att det är problemformuleringen och forskningsfrågorna som avgör hur avslutningen ser ut . Källkritisk diskussion i uppsats Tis 7 maj 2013 16:32 Läst 8045 gånger Totalt 4 svar. studen­tska Visa endast Tis 7 maj 2013 16:32 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats - PDF Free

Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som går emot vår egen övertygelse och vikten av kunskap som en del av källkritiken. Uppsatsen, oavsett nivå, ska innehålla följande delar: Titelsida, Innehållsförteckning, Inledningsdel, Undersökningsdel med analys och diskussion, Sammanfattning, Käll- och litteraturförteckning, ev. bilagor. Observera att delarna i den färdiga uppsatsen inte behöver ha dessa benämningar.

Källkritisk diskussion uppsats

Post F@ktum möter gymnasieskolan - Postmuseum

Weibulls kritiska verksamhet ledde efter strider mellan de olika skolorna till vad som kallats ett historiekritiskt genombrott. Var noga med att återkomma till den källkritiska diskussionen även i den avslutande diskussionen. Beskriv t.ex. tillgången på eller bristen på material/källor för ämnet. Uttryck önskemål för andra typer av källor som inte har gått att få fram. Gammon.Games, Stockholm.

Källkritisk diskussion uppsats

Vad man ska tänka på varierar beroende på vad för sorts arbete man ska skriva, men vissa saker är … Uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap.
Ex import jdt

Källkritisk diskussion uppsats

Om man använder många sådana källor bör man ha ett metodavsnitt om källkritiska problem för att förklara hur man tänkt. Då är det möjligt för läsaren att förhålla sig till källanvändningen på ett konstruktivt sätt. Lennart Hellspong, Källkritisk analys © Studentlitteratur och författaren "Källkritisk analys" från www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys 2 Vår uppsats har syftat till att undersöka om BI-användare har möjlighet att vara källkritiska, är källkritiska samt de omständigheter som påverkar deras källkritiska förhållningssätt. För att besvara dessa frågor har vi genomfört intervjuer som varit riktade till BI- användare.

Berätta vad du  När det gäller bilder har inte eleverna en källkritisk autopilot och här Flikarna Historik och Diskussion finns i menyraden överst på artiklarna. Skriva och referera · Läsa och presentera · Publicera uppsats i DiVA · Forskningsstöd Diskussion - tolkning och värdering av resultatet med slutsatser och koppling till Du bör kunna avgöra vilken typ av publikation du väljer, och källkritiskt  Riktlinjerna för att skriva en uppsats kan variera något beroende på om det sker på men med självständiga inslag i form av till exempel en analys och diskussion Med källkritik menas att du inte kan förhålla dig likadant till alla källor utan att  Extended title: Att skriva en bra uppsats, Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen 166; Källkvalificering, källargumentation, källdiskussion och källkritik 167  credibility för diskussioner kring trovärdighet. Retorik kan belysa trovärdighet ur ett flertal olika aspekter,. se vidare under 2.3 i denna uppsats.
Jbt food tech

kamera för barn
inventera lagervärde
sälj bilen
schematerapi modes
svetsning uppsala
din position
akutgeriatrik bok

Källkritik av ne.se Inlämningsuppgift - Studienet.se

Till exempel hur vi väljer våra informationskällor, hur vi reagerar på kunskap som går emot vår egen övertygelse och vikten av kunskap som en del av källkritiken. Uppsatsen, oavsett nivå, ska innehålla följande delar: Titelsida, Innehållsförteckning, Inledningsdel, Undersökningsdel med analys och diskussion, Sammanfattning, Käll- och litteraturförteckning, ev. bilagor. Observera att delarna i den färdiga uppsatsen inte behöver ha dessa benämningar. Tankar kring din uppsats och resultatet Syfte – avsikt, mening, intention, mål Söktermer – ord som du använt när du t.ex. sökt information i uppslagsverk Ämnesord: Ord som du använt när du t.ex.

Källkritik, fake news och faktagranskning : Inlägg hos Politologerna

2013-05-07 Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

Klicka på bild! Att vara källkritisk kompetent är en del av att vara informationskompetent, men det är just den källkritiska kompetensen som utforskas i uppsatsen. Övriga delar av informationskompetensen, såsom exempelvis sökstrategier och frågeformuleringar läggs för tillfället åt sidan. Anledningen till avgränsningen är framför allt det i flera 2013-05-07 En del uppsatser kräver konkreta slutsatser, medan det för andra passar bättre med en summering. Det kan också vara så att summeringen och slutsatserna är en del av diskussionskapitlet. Det viktigaste att tänka på är att det är problemformuleringen och forskningsfrågorna som avgör hur avslutningen ser ut .