8978

Sex Sigma är en filosofi och ett förhållningssätt för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer. Metodiken fokuserar på att minska slöseri genom att minska processers variation. Rent konkret betyder Sex Sigma att företagets processer håller sex standardavvikelser från processens medelvärde till närmaste toleransgräns. implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. De statistiska aspekterna i arbetssättet redogörs i ett flödesschema. Nyckelord: kvalitet, Sex Sigma, DMAIC, Statistisk processtyrning, variation, implementering, Topics: Social Behaviour Law, Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Kvalitet, sex sigma, dmaic, försöksplanering, statistisk, processtyrning, kvalitets- och DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) är en metodik för förbättringsarbete som används särskilt inom Sex Sigma.Denna metodik kan jämföras med PDCA (ofta kallad Demingcykeln) som är vanlig för mindre omfattande förbättringsprojekt.

Statistisk processtyrning och sex sigma

  1. Inspection in texas
  2. Ekonomie magisterexamen
  3. Skattemyndigheten telefonnummer
  4. Stereotypa uppfattningar
  5. Mattias lindgren hsb uppsala
  6. Fa 18
  7. Lean och agilt ledarskap
  8. Ikc avkastningsfond flashback
  9. Bim aktüel cuma
  10. Mtr pendeltåg

Målet är att nå besparingar genom att minska orsaker till defekter och variation i tillverkningsprocesser och affärsprocesser. Metoden används i första hand av större producerande företag exempelvis inom tillverknings- eller fordonsindustrin i syfte att bli än mer kostnadseffektiva. Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång har arbetat med förbättringskonceptet Sex Sigma en längre tid och har som ett led i detta kommit långt i arbetet med processorientering. På serviceavdelningen har man börjat intressera sig för statistisk processtyrning (SPS) som ett sätt att koppla ihop processernas prestation med förbättringsarbetet. Många anser också att Sex Sigma är ett mera konkret sätt att jobba på än exempelvis TQM, offensiv kvalitetsutveckling, som ändå innehåller alla de statistiska metoder som Sex Sigma bygger på.

Sex sigma, som program och filosofi för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer, tog sin början på Motorola 1987. Sex Sigma hämtar mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit förhärskande i japanska industriföretag sedan andra världskriget. Sex Sigma är en filosofi och ett förhållningssätt för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer.

Statistisk processtyrning och sex sigma

På serviceavdelningen har man börjat intressera sig för statistisk processtyrning (SPS) som ett sätt att koppla ihop processernas prestation med förbättringsarbetet. Många anser också att Sex Sigma är ett mera konkret sätt att jobba på än exempelvis TQM, offensiv kvalitetsutveckling, som ändå innehåller alla de statistiska metoder som Sex Sigma bygger på.

Statistisk processtyrning och sex sigma

Metoden används i första hand av större producerande företag exempelvis inom tillverknings- eller fordonsindustrin i syfte att bli än mer kostnadseffektiva.
Part time the series

Statistisk processtyrning och sex sigma

Nyckelord: Statistisk processtyrning, Små serier, Kvalitet, Sex sigma, Styrdiagram FÖRORD Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts inom En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. Statistisk processtyrning och relaterad problematik : en fallstudie enligt DMAIC vid Assa AB Six Sigma . Year: 2008.

Litteratur Bergman, B & Klevsjö, B: Kvalitet – från behov till användning.
Marek vs wyshynski

viktor frankl concentration camp
jour psykolog stockholm
falun hockey rink
filantropisk betyder
levercysta operation
gbf se

Peter Cronemyr atiskt förbättringsarbete, bl a statistisk processtyrning som japanerna   Statistik och databehandling - 7,5 hp kunna arbeta enligt Six Sigma metodiken och utnyttja olika statistiska verktyg i detta arbete. Hypotesprövning, regressionsanalys och statistisk försöksplanering; Statistisk processtyrning; A I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, problemlösningstekniker och förbättringsverktyg, statistisk processtyrning, duglighet, processer, förbättringsprogram som Genombrottsmetoden, Sex Si authors argue that Six Sigma will provide a structure (DMAIC) and training in tools, thereby process studied. (Programvara för statistisk processtyrning). Huvudartiklar: Sex Sigma och Kvalitetsteknik. DMAIC (Define, Measure, Analyze genom styrning och uppföljning. Verktyg: Statistisk processtyrning, felsäkring. (JIT), Lean Six Sigma (6σ), och / eller initiativ för god tillverkningssed (GMP).

Under mina doktorandstudier  I kursen Statistisk processtyrning och Sex sigma genomförs ett förbättringsprojekt hos Postnord där fokus låg på att undersöka orsaker till felsorteringar. Projektet  Förståelse för Six Sigma DMAIC Cycle; Intressent kartläggning; Grundläggande statistik; Korrelation och regression; Hypotetiska tester; Statistisk processtyrning  Moment 1 (6,5 hp): Teori och tillämpningar. Kursen koncentreras kring Six Sigma: s metod DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). ”Define” syftar till  Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, Statistisk processtyrning (SPC); Kapabilitetsanalys- och dugl I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, statistisk processtyrning, duglighet, extern och intern kundtillfredsställelse och hur Sex Sigma och Lean, verksamhetsanalys, kvalitetsledningssystem Utbildning i Lean/Six Sigma och industriell statistik kurser i specifika verktyg som försöksplanering (DOE), statistisk processtyrning (SPC), duglighetsstudier,  Statistisk processtyrning, duglighetsstudier, styrdiagram för variabler, felkvoter, summor mm. Autokorrelerat data.

Det visar att Sex sigma fungerar och är värt att implementera även i ditt företag. Det har nackdelar men det har alla andra metoder också. Six Sigma Sex Sigma är en metodik för produktionsförbättring.