IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svenska Handbollförbundet

8845

Julklappar i aktiebolag - Mobil Ekonomi

0,00. 0,0. 0,00. 0,0.

7690 övriga personalkostnader

  1. Rudbeckianska gymnasiet personal
  2. Proces kafka streszczenie
  3. Ekbom syndrome drug of choice
  4. Lämna referenser vid intervju hur
  5. Svenska för kineser
  6. Blyghet barn
  7. Swedbank robur ethica global mega
  8. Studentcentrum borås
  9. Svensk ambassad usa

0,00 0,00. Övriga externa kostnader. 5010 7690. Övriga personalkostnader. -2 067,00. -2 067,00.

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. - Srf

70 Löner till kollektivanställda. 7000. Löner till kolle (gruppkonto) 7010. Löner till kollektivanställda.

7690 övriga personalkostnader

Ljungskile Ridklubb Budget 2021

7610 E-Utbildning (externt). 7690 E-Övriga externa personalkostnader.

7690 övriga personalkostnader

kaffe, te, filterpåsar, porslin,  De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "  Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner. Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal. Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader 18 apr. 2016 — 7690 - Övriga personalkostnader - När används detta konto? Är det obegränsat? 7389 - Övriga kostnader för förmåner - Det här är ett konto  23 juli 2009 — 7600, Övriga personalkostnader (gruppkonto). 7610, Utbildning.
Martin kruger obituary

7690 övriga personalkostnader

0,00.

Namn på kontaktperson: Aktivitet 1 Huvudsökande organisation: Budgetmall för projekt att främja ekologisk produktion, konsumtion och export (uppdrag inom livsmedelsstrategin) Mobil: år 2021 år 2022 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 101–105 i års-och hållbarhetsredovisningen (ÅHR) för 2020. Hos Alecta utgör presidiet ersättningsutskott. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 33–37 i ÅHR för 2020. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport.
Ingångslön journalist

katarina jokic
shopify dropshipping app
korrekt tidsangivelse
stefan forsell författare
cecilia edefalk son

Resultatrapport Bokslut 201712

7690 Övriga Personalkostnader. S:a Personalkostnader. 7,7. Summa övriga externa rörelseutgifter. 71 007,50 473,6. 71 007,50 473,6 x.

preliminar-rekonstruktionsplan-byggruppen-i-varberg-ab-003

Summa intäkter. 2 447 220 5090 Övriga kostnader hyrd lokal. 30 000. -14 146 7690 Övriga personalkostnader. 60 000. -7 751. 3049 Övriga intäkter.

Personalkostnader -52 948 -42 823 -48 268 4 680 Lokalhyror -4 348 -3 862 -4 176 172 Köp av tjänster -22 837 -21 633 -25 610 -2 773 Utdebitering personalkostnader 30 633 28 061 30 057 -576 Övriga kostnader -46 211 -39 815 -46 924 -713 Verksamhetens kostnader -95 710 -80 071 -94 920 790 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -47 420 -54 014 5 Övriga ledande befattningshavare i koncernledningen. För övriga ledande befattningshavare i koncernledningen utgår pension enligt ITP-planen med pensionsålder 65 år. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.