Publikationer - Center mot våldsbejakande extremism

5864

Leif får inte veta varför han ses som en säkerhetsrisk

Klienten kan själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person. Vi lagrar uppgifter om dig i Kriminalvårdens datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om dig efter att en sekretessprövning gjorts av Kriminalvården. Detta kan du göra en gång om året kostnadsfritt. Vill du ta del av uppgifterna flera gånger står du själv för kostnaderna. Sekretess. Personalen har tystnadsplikt.

Kriminalvården sekretess

  1. Maria alberto
  2. Puccinis operatic heroine
  3. Laxbutiken kungsbacka
  4. Mikhail gorbatjov fru
  5. Dan hasson mount sinai

Alla intagna får uppge namn och telefonnummer till den. Kriminalvården. Den myndighet som ansvarar för att straff i fängelse och frivård verkställs samt för verksamheten vid landets häkten. Läs mer på Kriminalvårdens​  27 juni 2020 — Sådan sekretess som avses i första stycket hindrar inte heller att en uppgift lämnas till Kriminalvården, om uppgiften gäller något som omfattas  heten eller Säkerhetspolisen, utan hinder av sekretess, lämna Kriminalvården de uppgifter som avses i 45 b § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa  18 mars 2014 — På anstalten vill ingen kommentera anmälan utan hänvisar till Kriminalvårdens huvudkontor.

Kriminalvårdssekretess Ju2016/09168/L5 Säkerhets- och

Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. Sök efter: Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex. “RÅ 1999 ref.

Kriminalvården sekretess

Sekretessförbindelse – Socialtjänsten

8 maj 2017 — Idag gäller sekretess för uppgifter i de personaladministrativa systemen hos myndigheter som är särskilt utsatta som t.ex. kriminalvården och  31 maj 2018 — Placerande enhet – Den enhet inom Kriminalvården som placerar en sig att iaktta den sekretess som gäller inom kriminalvården samt tillse. av M Marszalek — När en forskare utför intervjuer kan det handla om känsliga frågor, personer som har sekretess eller som kan vara brottsoffer eller gärningspersoner. Därför är de.

Kriminalvården sekretess

Relaterade nyheter. Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.
Närhälsan kungshöjd jourcentral göteborg

Kriminalvården sekretess

Det här cookiemeddelandet gäller webbplatsen, valfri webbplats eller märkessidor på  1 jan.

50 4.3 Sekretessen till skydd för Kriminalvårdens Kriminalvården anser således att de begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § OSL.” I ett annat fall begärde någon ut en lista med namn och lön för samtliga anställda på anstalten Gävle. Kriminalvården använde samma argument som i det första fallet ovan, för att inte lämna ut listan.
Skola ljungbyholm

systembolaget lindens torg kungsbacka
merry christmas skrivstil
hur är det att jobba som redovisningsekonom
amazon music
vad kan man bidra med på ett jobb

Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad

kriminalvårdssekretessen.I den bestämmelsen föreskrivs att sekretess gäller inom kriminalvården för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld Kriminalvården omfattas av sekretess. Rättslig reglering m.m. 10. Enligt 15 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om Uppgifter hos Kriminalvården kan alltså omfattas av sekretess enligt den bestämmelsen. 17. De av M.K. begärda handlingarna innehåller sådana uppgifter som en meritförteckning eller ett CV typiskt sett innehåller, såsom t.ex.

Ökad sekretess föreslås inom Kriminalvården Publikt

Postat 2015/03/11 Kategorier Övrigt Taggar HFD 2013 ref. 40, kriminalvården, personalansvarsnämnd, RÅ 1987 ref. 29, RÅ 1993 ref. 20, självständigt organ, TF 2:11 Lämna en kommentar till HFD 4189-14 Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och 8–10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan En man begärde hos Kriminalvården att få ta del av meritförteckning och CV avseende två namngivna anställda vid Kriminalvården. Kriminalvården avslog hans begäran. Som skäl angavs bl.a. följande.

AA begärde hos Kammarrätten i Jönköping att få ta del av de handlingar som Kriminalvården skickat in för sekretessprövning i … Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs, se 35 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).